Kapitalforhøyelse (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205464599

Kapitalforhøyelse (E-bok)

Boken gir en fremstilling av sentrale selskapsrettslige spørsmål knyttet til kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt, med særlig vekt på vilkårene og grensene for styrets adgang til å sette aksjeeiernes fortrinnsrett til side ved kapitalforhøyelsen.
Pris 749,00

De rettslige spørsmålene som drøftes i boken, er delt i tre hovedkategorier:

Først behandles kravene til gyldig styrefullmakt, som er forutsetningen for at styret skal kunne beslutte kapitalforhøyelse.

Deretter behandles kravene til styrets beslutning, herunder de skranker forbudet mot myndighetsmisbruk oppstiller for styrets adgang til å beslutte rettet emisjon.

Til sist behandles ugyldighetsspørsmål. Ugyldighetssanksjonen er sentral ved kapitalforhøyelser, og i boken drøftes blant annet hvilke feil som medfører ugyldighet samt ulike prosessuelle spørsmål knyttet til ugyldighetssøksmål.