Likestillings- og diskrimineringsrett (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205486553

Likestillings- og diskrimineringsrett (E-bok)

Lovgivningen om likestilling og diskriminering gir vern mot ulovlig forskjellsbehandling og mot verdighetskrenkelser, som trakassering og seksuell trakassering. Men hvem er omfattet av dette vernet, hva går det ut på, og hvordan blir det håndhevet, sanksjonert og gjort tilgjengelig?
Pris 629,00

Boken utgjør den første samlede fremstillingen av vernet mot diskriminering og trakassering etter norsk rett. Den omhandler kjennetegn som kjønn, graviditet, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder, samt kombinasjoner av grunnlag. Boken viser vernets betydning på alle samfunns- og rettsområder, herunder velferdsrett, forsikrings- og erstatningsrett, med særlig utdyping av det sterke vernet i arbeidslivet. Et gjennomgående tema er sammenhengen mellom enkeltpersoners vern og offentlige myndigheters og arbeidsgiveres plikter til å arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering og trakassering.

Gjennom rettslige analyser på likestillings- og diskrimineringsfeltet gir boken et teoretisk og metodisk bidrag til forståelsen av rettens internasjonalisering. Den viser hvordan det nasjonale regelverket og håndhevingsapparatet, opprinnelig etablert på 1970-tallet, har utviklet seg gjennom et komplisert samspill mellom norsk rett, EU/EØS-rett og internasjonale menneskerettigheter.

"Jusprofessorar fryktar at diskrimineringsvernet er blitt eit verktøy for dei mest ressurssterke." Les artikkelen med forfatterne i forskningsmagasinet Apollon

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris