Merverdiavgift (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Trude Nyberget, Ingrid Midtun Førde, Vivi Schultze, Hans Ivar Syljuåsen
Utgivelsesår: 2017
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205506299

Merverdiavgift (E-bok)

praksis og erfaringer

Boken tar utgangspunkt i avgiftsrettslige problemstillinger og utfordringer knyttet til storbedriftssegmentet og retter seg mot storbedriftenes avgifts- og skattemiljøer, eksterne rådgivere og revisorer samt internt i skatteetaten.
Pris 539,00

I arbeidet med å sikre etterlevelsen av merverdiavgiften har det ofte dukket opp problemstillinger som i liten grad har vært drøftet eller belyst tidligere. Sentralskattekontoret for storbedrifter redegjør her for kontorets praksis på merverdiavgiftsområdet de siste tre årene. Kontorets vedtak og uttalelser er gjengitt i bokens del l, og enkelte erfaringer er utdypet i temaartikler i bokens del II.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
669,00