Nordisk samboerrett (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205475182

Nordisk samboerrett (E-bok)

I de nordiske landene er de rettslige skillelinjer mellom ektefeller og samboere i ferd med å viskes ut på stadig flere områder.
Pris 539,00

Denne utviklingen har nok forledet noen samboere til å tro at de har en rettslig beskyttelse på lignende vis som ektefeller, men slik er det ikke. Med unntak av Sverige er samboerretten i Norden i stor grad preget av ulovfestet rett og skjønnsmessige kompensasjonsregler. Rettssaker i kjølvannet av oppløste samboerforhold vitner om en uoversiktlig og til dels uklar rettsstilling, hvor noen samboere også risikerer å gå tomhendt ut selv av langvarige forhold.

Denne boken gir en samlet fremstilling av reglene om samboerforhold i alle de fem nordiske landene – både de eiendomsrettslige reglene under samlivet og reglene om økonomisk oppgjør etter endt samliv samt rettsutviklingen frem mot dagens rettstilstand. Dessuten redegjøres det for hovedtrekkene i det arverettslige og barnerettslige regelverket.

Boken er skrevet av Jon Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer og Tone Sverdrup, alle blant de fremste på fagfeltet i Norden.