Nye trender i rettsvitenskapen (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205450769

Nye trender i rettsvitenskapen (E-bok)

Formålet med denne boka er å gi innsyn i hovedtrekkene i nyere norsk rettstenkning.
Pris 299,00

Syv rettsområder behandles: Rettshistorie, rettskildelære/allmenn rettsteori, internasjonal rett, familie- og arverett, barnerett, strafferett og prosess og formuerett.

Artiklene i boka er skrevet av landets fremste rettsforskere, og boka kan leses av jurister og andre interesserte uten spesielle forhåndskunnskaper.

En hovedtrend i nyere rettstenkning er den sterke internasjonaliseringen som har funnet sted. Det understrekes i de fleste artiklene at menneskerettighetene, EU/EØS-retten og andre internasjonale rettskilder preger store deler av nyere juridisk litteratur. En annen viktig trend er at juridiske metode- og rettskildespørsmål er blitt tatt opp til debatt. En tredje trend er at stadig nye rettsområder er blitt tatt opp til behandling i rettsforskning og rettslitteratur. En fjerde trend er at det utformes nye spørsmål i gamle fag, at det anlegges nye perspektiver, at tidligere begrunnelsestyper revurderes og at hovedprinsipper og grunnbegreper vies større oppmerksomhet enn konkrete løsninger.

Les mer om digital pensumlitteratur her

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris