Nye trender i rettsvitenskapen Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205450752

Nye trender i rettsvitenskapen

Formålet med denne boka er å gi innsyn i hovedtrekkene i nyere norsk rettstenkning.
Pris 369,00

Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Syv rettsområder behandles: Rettshistorie, rettskildelære/allmenn rettsteori, internasjonal rett, familie- og arverett, barnerett, strafferett og prosess og formuerett.


Artiklene i boka er skrevet av landets fremste rettsforskere, og boka kan leses av jurister og andre interesserte uten spesielle forhåndskunnskaper.
En hovedtrend i nyere rettstenkning er den sterke internasjonaliseringen som har funnet sted. Det understrekes i de fleste artiklene at menneskerettighetene, EU/EØS-retten og andre internasjonale rettskilder preger store deler av nyere juridisk litteratur. En annen viktig trend er at juridiske metode- og rettskildespørsmål er blitt tatt opp til debatt. En tredje trend er at stadig nye rettsområder er blitt tatt opp til behandling i rettsforskning og rettslitteratur. En fjerde trend er at det utformes nye spørsmål i gamle fag, at det anlegges nye perspektiver, at tidligere begrunnelsestyper revurderes og at hovedprinsipper og grunnbegreper vies større oppmerksomhet enn konkrete løsninger.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris