Oppgavesamling i juridiske fag for politihøgskolen (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205494145

Oppgavesamling i juridiske fag for politihøgskolen (E-bok)

Med løsningsforslag

De juridiske fagene har en sentral plass i politiutdanningen.
Pris 215,00
Utsolgt

I tillegg til kunnskap om rettsreglenes innhold, skal studentene lære å anvende regelinnholdet på praktiske situasjoner de møter i sitt fremtidige virke i politiet. For å oppnå slike ferdigheter må man ha innsikt i hvordan man skal tenke når rettsreglene anvendes i en gitt situasjon, og man må trene på å gjennomføre denne tankeprosessen.

Oppgavesamling i juridiske fag for Politihøgskolen inneholder en rekke oppgaver fra fagområdene strafferett, straffeprosess, ordensjuss og vegtrafikkrett, og legger til rette for studentenes trening i regelanvendelse. Boken inneholder også løsningsforslag til alle oppgavene, og i tilknytning til noen av disse har forfatterne skrevet kommentarer som forklarer hvilke overveielser som ligger bak utformingen av løsningsforslagene.