Oppgavesamling i juridiske fag for politihøgskolen (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205513785

Oppgavesamling i juridiske fag for politihøgskolen (E-bok)

med løsningsforslag

Denne boken inneholder en rekke oppgaver fra fagområdene strafferett, straffeprosess, ordensjuss og vegtrafikkrett, og legger til rette for studentenes trening i regelanvendelse.
Pris 279,00

I tillegg til kunnskap om rettsreglenes innhold, skal studentene lære å anvende regelinnholdet på praktiske situasjoner de møter i sitt fremtidige virke i politiet. For å oppnå slike ferdigheter må man ha innsikt i hvordan man skal tenke når rettsreglene anvendes i en gitt situasjon, og man må trene på å gjennomføre denne tankeprosessen.

Boken inneholder også løsningsforslag til alle oppgavene, og i tilknytning til noen av disse har forfatterne skrevet kommentarer som forklarer hvilke overveielser som ligger bak utformingen av løsningsforslagene.

Bestill vurderingseksemplar

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris