Panteloven (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205470484

Panteloven (E-bok)

med kommentarer

Panteloven hører til de mest sentrale formuerettslige lover og kommenteres her oversiktlig og utførlig.
Pris 1215,00

Panteloven hører til de mest sentrale formuerettslige lover og kommenteres her oversiktlig og utførlig. Etter at andre utgave av denne boken ble utgitt i 2003, er flere bestemmelser i panteloven blitt endret. Av større endringer kan nevnes at det i 2004 kom regler om legalpant for nødvendige boomkostninger, og i 2015 ble reglene om driftstilbehørspant endret, og det ble gitt nye regler om avtalepant i patenter og planteforedlerretter. Det er også truffet flere prinsipielt viktige avgjørelser av Høyesterett om panterettslige spørsmål. Kommentarene er til dels blitt utvidet i denne tredje utgaven.

Målgruppen for kommentarutgaven er først og fremst advokater, dommere, ansatte i banker og andre finansinstitusjoner samt andre som arbeider med panterettslige spørsmål.

Bestill vurderingseksemplar