Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205450721

Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer (E-bok)

Denne kommentarutgaven gir en praktisk og inngående veiledning til lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter.
Pris 809,00

Det har skjedd vesentlige endringer siden forrige utgave i 2009. Disse endringene har ført til en omfattende revisjon av boken, som også trekker inn relevante endringer i forskrifter og tilliggende lover.

Loven er helt sentral for å kunne fastlegge pasienters rettsstilling og rettigheter, og den pålegger helsepersonell plikter for å sikre oppfyllelsen av disse. Også foreldre og andre nære pårørende får sine rettigheter fastlagt i loven. Pasienter, brukere, helsepersonell og pårørende er derfor bokas primære målgruppe, men den er også nødvendig for administratorer i helsesektoren, studenter, advokater og andre som arbeider med helserettslige spørsmål. Boka er forsynt med registre som gjør den til en hendig oppslagsbok.

Bestill vurderingseksemplar

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris