Plan- og bygningsloven med kommentarer (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Liv Zimmermann, Frode Innjord
Utgivelsesår: 2020
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205513174

Plan- og bygningsloven med kommentarer (E-bok)

Plandelen, bind I

Kommentarutgave til plan- og bygningsloven.
Pris 839,00

Plan- og bygningsloven med kommentarer er et praktisk hjelpemiddel i to bind for alle som har befatning med plan- og bygningsloven i sitt arbeid. Den første utgaven av tobindsverket kom ut i 2010, to år etter at plan- og bygningsloven av 2008 var vedtatt. Andreutgaven er oppdatert med endringer i loven og de mest sentrale forskriftsbestemmelsene, samt ajourført når det gjelder nyere praksis fra domstolene, sivilombudsmannen og tolkningsuttalelser fra departementene.  Verket viser den funksjonelle sammenhengen mellom ulike kapitler og bestemmelser. Det inneholder også de mest sentrale nye forskriftene som vedlegg.

De øvrige bidragsytere til andreutgaven er Jan Gudmund Aanerud, Kristian Korsrud og Kjersti Cecilie Jensen. Alle arbeider i Advokatfirmaet Hjort DA og er tilknyttet firmaets faggruppe for fast eiendom.

Bind I inneholder kapittel 1 til 19, som omfatter plandelen og gjennomføringsbestemmelsene, samt stikkordsregister.

Bind II inneholder byggesaksdelen og håndhevingsreglene samt stikkordsregister, domsregister mv. og de mest sentrale forskriftene som vedlegg.

Artikkel

Innholdsfortegnelse: 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris