Politiet i krig og ved okkupasjon (E-bok) Høyoppløst bilde
E-bok
Utgivelsesår: 2018
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205520448

Politiet i krig og ved okkupasjon (E-bok)

Noen folkerettslige og nasjonalrettslige perspektiver

I boken drøftes politiets rettslige stilling i krig og ved okkupasjon, både i et folkerettslig og i et nasjonalrettslig perspektiv.
Pris 299,00

Forfatteren viser hvordan rettstilstanden på området har utviklet seg etter andre verdenskrig og klarlegger det nasjonalrettslige hjemmelsgrunnlaget for regulering av politiets status og virk­somhet i krig og ved okkupasjon. Han gjennomgår videre direktivene som norsk politi har – og har hatt – å forholde seg til i slike situasjoner. Forfatteren drøfter også hvordan regelverket for politiets stilling i krig og ved okkupasjon kan innrettes, og hvilket innhold det bør ha.

Boken vil være interessant og relevant for flere: politiet og påtalemyndigheten, Forsvaret, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet samt jusstudenter og politihøgskolestudenter.

 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris