Rett i havn (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205473973

Rett i havn (E-bok)

Boken tar opp risikofordelingen mellom transportøren og vareeieren ved transport av gods gjennom en norsk havn i rettslig og økonomisk belysning.
Pris 619,00

Den første delen omhandler transportansvaret og lagringsansvaret for skade på godset og forsinkelse i havnefasen. Den andre delen ser på forsikringsdekningen for henholdsvis vareeier og transportør i forhold til havnerisikoen. Bokens tredje del gjelder spørsmålet om risikodelingen mellom transportøren og vareeieren i havnefasen er i samsvar med økonomisk effektivitet. Boken er oppdatert på gjeldende rettspraksis, og har omfattende doms- og stikkord og lovregistre. Dette vil være interessant lesning for jurister som jobber innen forsikrings-, transport og sjørett.