Rettslige faktabegreper (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205464612

Rettslige faktabegreper (E-bok)

Jurister snakker i ulike sammenhenger om fakta. Denne boken redegjør for rettslige faktabegreper og sammenhengen mellom dem.
Pris 809,00

Herunder tematiseres det grunnleggende rettslige skillet mellom «juss» og «faktum». 

Bokens hovedbudskap er at forståelse av det rettslige faktabegrepet er en grunnleggende forutsetning for forståelse av juss. For å vise det gis det en inngående innføring i rettsvitenskapelige grunnspørsmål samt i sentrale regelsett som bygger på rettslige faktabegrep.

Eksempelbruken er konsentrert om strafferett og straffeprosess, og det redegjøres bant annet for beviskrav, utredningskrav og prinsippet om fri bevisvurdering. Boken gir dessuten en grundig analyse av hva slags faktiske spørsmål Høyesterett prøver i straffesaker.

Det er ikke gjort en lignende analyse tidligere, og boken vil være nyttig lesing for jusstudenter, forskere, advokater og dommere.

Innholdsfortegnelse(pdf, 224,58 kB) 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
1009,00