Selskapsrett (E-bok) Høyoppløst bilde
E-bok
Utgivelsesår: 2019
6. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205525467

Selskapsrett (E-bok)

Selskapsrett gir en innføring i norsk selskapsrett, herunder EUs selskapsrett og dennes betydning for norsk rett.
Pris 419,00

Bestill vurderingseksemplar

Forfatteren har lagt stor vekt på å få frem hovedlinjene og sentrale spørsmål. Både aksjeselskap og allmennaksjeselskap behandles inngående, men også ansvarlig selskap, kommandittselskap, indre selskap og samvirkeforetak er gitt bred omtale. Boken gir dessuten en oversikt over forskjellige andre eierformer som forekommer i næringslivet i Norge, blant annet enkeltpersonforetak, helseforetak, stiftelse og NUF (Norsk filial av utenlandsk foretak).

Boken er à jour med de seneste lovendringene som ble vedtatt våren 2019.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
619,00