Sentrale helserettslige emner (E-bok) Høyoppløst bilde
E-bok
Utgivelsesår: 2016
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205496903

Sentrale helserettslige emner (E-bok)

Pris 349,00

Sentrale helserettslige emner er skrevet som en lærebok med oversikt over helseretten og dens lovgivning, og fremstillingen legger særlig vekt på helsepersonells plikter og tilhørende ansvarsregler.

Boka systematiserer mangfoldet av norske lovbestemmelser, rettspraksis og andre kilder, og det gis en grundig behandling av forsvarlighetskravet, reaksjonssystemet, taushetspliktsregler og dokumentasjonsplikter. I tillegg inneholder boka kapitler om helsehjelp ved livets slutt, om genteknologi og om bruk av tvang.

Internasjonale reguleringer har fått økt betydning for helseretten, og et kapittel vies derfor menneskerettigheter og grunnlovskrav av betydning for emnet.

Boka er velegnet for studenter i juridiske og helsefaglige emner i tillegg til å være en nyttig håndbok for helsepersonell, dommere, advokater og andre som har behov for oppdatert kunnskap om helserett.

Bestill vurderingseksemplar

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris