Sivilprosess i et nøtteskall (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205506657

Sivilprosess i et nøtteskall (E-bok)

Sivilprosess i et nøtteskall gir en innføring i reglene for løsning av sivile tvister.
Pris 369,00

Innledningsvis gjøres det rede for grunnleggende hensyn i sivilprosessen og de sentrale aktørene. Deretter behandles særlig prosessforutsetningene (vilkårene for å få realitetsavgjort en sak), sivile sakers behandling i førsteinstans, bevisreglene, reglene for anke og læren om rettskraft. Enkelte av sivilprosessens klassiske problemstillinger behandles noe mer i dybden – det gjelder blant annet søksmålsvilkårene i tvisteloven § 1-3 og vurderingen av hva som er «samme krav» etter reglene om rettskraft.

Sivilprosess i et nøtteskall har en pedagogisk oppbygging og fremstilling. Boken er nyttig for jusstudenter, praktiserende jurister samt andre som trenger en oversiktlig gjennomgang av sivilprosessen.

Denne utgaven er à jour med sentrale avgjørelser fra rettspraksis og nyere teori per. januar 2018.

Inngår i serien: Nøtteskallserien
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris