Tildeling av offentlige kontrakter 2.utg (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205477643

Tildeling av offentlige kontrakter 2.utg (E-bok)

Rettslige vurderinger i tildelingsfasen ved offentlige anskaffelser

Hvert år foretar det offentlige anskaffelser for nesten 500 milliarder kroner. De fleste av disse anskaffelsene inngås etter forutgående konkurranser. Denne boken gir en systematisk fremstilling av de rettslige rammene for valg av tilbud i disse konkurransene.
Pris 719,00

Her gis en oppdatert gjennomgang av hvordan tildelingskriterier skal presenteres, og hvilke egenskaper ved tilbudene som kan premieres gjennom
tildelingskriteriene. Det gis også en oppdatert redegjørelse for de rettslige rammene for tilbudsevalueringen.

De fleste tvister om tildeling av offentlige kontrakter gjelder tilbudsevalueringen. Denne andreutgaven av boken er utvidet med to nye deler, som tar for seg krav til evaluering av tilbudene opp mot de ulike tildelingskriteriene og krav til den samlede vurderingen av hvilket tilbud som gir det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet. Styrker og svakheter ved de mest brukte evalueringsmetodene
drøftes, og grenser mellom rettslige krav og det innkjøpsfaglige skjønnet trekkes opp.

Boken tar utgangspunkt i forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016, men den dekker også reglene som gjelder for anskaffelser i forsyningssektoren.

Tildeling av offentlige kontrakter vil være nyttig for alle som er involvert i offentlige anskaffelser, både på leverandør- og på oppdragsgiversiden.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris