Trygd og pensjon i EØS (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Utgivelsesår: 2015
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205487697

Trygd og pensjon i EØS (E-bok)

Hvordan fungerer EØS med tanke på trygd og pensjon, når man beveger seg utenfor landegrensene? Boken tar for seg viktige områder som dagpenger, helse, kontantytelser, svangerskap, barnetrygd, pensjon for å nevne noen.
Pris 405,00

Fri bevegelse av arbeidskraft er et av grunnprinsippene innen EØS. For å nå dette målet er det viktig at de ulike EØS-statenes trygde- og pensjonsordninger sikrer personer som beveger seg over landegrensene innen EØS-området, de samme rettighetene og pliktene som borgere som oppholder seg innenfor én og samme EØS-stat.   

Det sentrale virkemiddelet for å nå dette målet er et sett av koordineringsregler som er bindende for alle EØS-statene. Denne boken handler om disse koordineringsreglene.

Boken består av i alt åtte deler. Den starter med et innledende kapittel om koordinering av trygde- og pensjonsrettigheter innen EØS. Deretter følger et kapittel som redegjør for lovvalgsreglene, som er avgjørende for hvilket lands regler som kommer til anvendelse i en konkret sak.

Etter det følger temabaserte kapitler som omtaler koordineringsreglene på seks praktisk viktige områder: dagpenger under arbeidsløshet, helse- og sykehjelp, kontantytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel, barnetrygd og kontantstøtte, pensjon og pensjoner fra supplerende ordninger. De ulike kapitlene er bygd opp slik at de kan leses uavhengig av hverandre.