Trygd og pensjon i EØS (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
BIØRN BOGSTAD
Utgivelsesår: 2015
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205487697

Trygd og pensjon i EØS (E-bok)

Hvordan fungerer EØS med tanke på trygd og pensjon, når man beveger seg utenfor landegrensene? Boken tar for seg viktige områder som dagpenger, helse, kontantytelser, svangerskap, barnetrygd, pensjon for å nevne noen.
Pris 389,00

Fri bevegelse av arbeidskraft er et av grunnprinsippene innen EØS. For å nå dette målet er det viktig at de ulike EØS-statenes trygde- og pensjonsordninger sikrer personer som beveger seg over landegrensene innen EØS-området, de samme rettighetene og pliktene som borgere som oppholder seg innenfor én og samme EØS-stat.   

Det sentrale virkemiddelet for å nå dette målet er et sett av koordineringsregler som er bindende for alle EØS-statene. Denne boken handler om disse koordineringsreglene.

Boken består av i alt åtte deler. Den starter med et innledende kapittel om koordinering av trygde- og pensjonsrettigheter innen EØS. Deretter følger et kapittel som redegjør for lovvalgsreglene, som er avgjørende for hvilket lands regler som kommer til anvendelse i en konkret sak.

Etter det følger temabaserte kapitler som omtaler koordineringsreglene på seks praktisk viktige områder: dagpenger under arbeidsløshet, helse- og sykehjelp, kontantytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel, barnetrygd og kontantstøtte, pensjon og pensjoner fra supplerende ordninger. De ulike kapitlene er bygd opp slik at de kan leses uavhengig av hverandre.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris