Tvang i rusfeltet E-BOK Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205450745

Tvang i rusfeltet E-BOK

Regelverk, praksis og erfaringer med tvang

I denne boken analyseres både regelverket om tvangsbruk, samfunnets praktisering av tvangsbestemmelsene og brukernes opplevelser av å bli tvangsinnlagt.
Pris 399,00

Analysene av praktiseringen viser høy bruk av midlertidige vedtak, regionale og lokale variasjoner og store kjønnsforskjeller. Forfatterne presenterer forskningen om resultater av tvang, og de diskuterer hvorvidt formålet med reglene blir oppnådd gjennom dagens praktisering. Gjennomgående i boken relateres tvang til menneskerettslige og etiske dilemmaer.

En viktig målsetting med boken er å gi kunnskap om hvilke forhold som bidrar til at tvang kan bli en positiv mulighet, og hva som minsker de krenkende opplevelsene av tvang. Analysene som presenteres i boken, er basert på forfatternes omfattende og mangeårige forskningsinnsats på temaet tvang og rusmiddelmisbruk.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
499,00