Veileder i trygdemedisin Høyoppløst bilde
E-bok
Utgivelsesår: 2016
9. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205494169

Veileder i trygdemedisin

Foreligger nå i 9. utgave ajourført frem til november 2015.
Pris 269,00

Trygdemedisin dreier seg om forholdet mellom medisinsk praksis og trygd. Leger og annet helsepersonell er viktige premissleverandører for en rekke trygdeytelser og har derfor behov for å ha oppdatert oversikt over det relevante regelverket.

Veileder i trygdemedisin tar for seg de viktigste reglene for trygdeytelser i relasjon til behandleres virksomhet og ansvarsområde. Sosiale tjenester, pensjonsordninger og forsikring beskrives også. Legens rolle som sakkyndig og de krav som stilles til legeerklæringer og spesialisterklæringer, blir grundig omtalt. Boken henvender seg til studenter, praktiserende leger og andre behandlere.

Veileder i trygdemedisin oppdateres regelmessig og foreligger nå i niende utgave ajourført frem til november 2015.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig som e-bok.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris