Globale penger Høyoppløst bilde
E-bok
Utgivelsesår: 2013
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205450660

Globale penger

Pris 269,00

Valutakurser og renter; inflasjon og arbeidsledighet; spot- og terminmarkeder; forventninger og atferd – hvordan henger alt sammen? Boken Globale penger gir en intuitiv, men samtidig stringent fremstilling der praktiske eksempler belyser de ulike mekanismene.
Helt nytt er diskusjonen om hvordan handelen i valutamarkedet, der meglerne har en sentral posisjon, påvirker prisdannelsen. Ved å integrere teori om makrovariable med innsikt i mikrostrukturen i valutamarkedet, får leseren et innblikk i hvordan ulik informasjon slår ut på valutakurs og renter.

 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
349,00