...og noen går det trill rundt for! (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205529663

...og noen går det trill rundt for! (E-bok)

Om den unge hjernen og pedagogisk praksis

Ungdommers reaksjoner og handlinger påvirker daglig lærere, foreldre og andre som på nært hold får oppleve ungdomshjernens modning og utvikling.
Pris 379,00

Ikke sjelden får hjem og skole reaksjoner i form av en berg-og-dal-bane av følelser og kaos fra de unge, som ofte var både rolige og samlet da de var noen år yngre.
Konklusjoner i nyere forskning på den unge hjernen gir et viktig og spennende utgangspunkt for problemstillinger som:

Hvordan gi ungdom et godt utgangspunkt for læring og emosjonell vekst?

Hvordan hente frem det beste i den enkelte tenåring?

Hvordan få ungdom som trøbler til å ta ut mer av sitt positive potensial?

Deler av den nyere hjerneforskningen har fokus på de unges nevrologiske modning og utvikling, og en del av funnene reiser en rekke interessante problemstillinger for den som arbeider med og omgås unge mennesker. Er det kanskje ikke slik at puberteten er årsaken til alt som skjer av endringer og frustrasjoner i ungdomsalder? Blant forskere pekes det på at det skjer så mye med hjernen i denne perioden at det nærmest kunne vært aktuelt med varselskilt av typen «Ombyggingsarbeid pågår, en del besvær må påregnes!»

Se podcast-episoden som ble laget i forbindelse med utgivelsen av 1. utgave i 2010

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris