Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205450592

Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere

E-bok

Hva er relevant yrkeskunnskap? Hvordan kan en utdanne profesjonelle yrkesutøvere? Hvordan kan profesjonskunnskap videreutvikles?Disse spørsmålene er viktige for alle som arbeider med yrkes- og profesjonsutdanning.
Pris 539,00

Boka tar opp et utvidet kunnskapsbegrep der teori og praksis framstår som en helhet. Den viser hvordan læreplaner, innhold og læreprosesser i yrkes- og profesjonsutdanning kan struktureres ut fra sentrale yrkesoppgaver. Forfatterne drøfter den betydning yrkesbasert forskning har for utviklingen av yrkeskunnskap og relevant utdanningsinnhold
Boka henvender seg til studenter i yrkeslærerutdanning, lærere og andre som arbeider med yrkes- og profesjonsutdanning.

Innholdsfortegnelse og innledning

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris