Den femte grunnleggende ferdighet (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205444720

Den femte grunnleggende ferdighet (E-bok)

Hvordan kan skolen etablere gode metoder for pedagogisk bruk av digitale porteføljer for sine elever?
Pris 309,00

I denne boka får vi praktiske eksempler og gode råd om hvordan vi kan fremme elevenes læring gjennom ulike måter å framstille fagstoff og oppgaver på. Forfatterne argumenterer for at både lærere og elever vil styrke sine digitale ferdigheter ved pedagogisk og metodisk arbeid med elevenes portefølje og digitale mapper. De anbefaler at skolen fornyer sin praksis ved å flytte fokus fra teknologi til læring. Boka viser også hvordan pedagogisk digital kompetanse hos lærere gir muligheter for økt motivasjon og større læringsutbytte hos elevene.
Den femte grunnleggende ferdighet er aktuell for både studenter ved lærerutdanningen, men også lærere i skolen som jobber med digitale porteføljer og som ønsker å utvikle og forbedre sin digitale kompetanse.