Empati hos voksne i møte med barn med spesielle behov Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205444829

Empati hos voksne i møte med barn med spesielle behov

E-bok

Pris 279,00

Forfatteren retter i boka oppmerksomheten mot empati som begrep og kvalitet og knytter det opp mot arbeid med barn med sosial-emosjonelle vansker i barnehagen. Hva fremmer og hva hindrer empati hos den voksne? Kan empati læres; i så fall hvordan? Boka belyser hvordan barn som utfordrer og irriterer oss ved uakseptabel atferd, gjør det krevende å være empatisk. Forfatteren begrunner hvorfor det er spesielt viktig å være empatisk overfor disse barna og hvordan vi kan hanskes med egne følelser som avmakt, usikkerhet og raseri. Empati hos voksne passer i undervisning av førskolelærere, i videreutdanning innen spesialpedagogikk og som en bruks- og diskusjonsbok for alle ansatte i barnehagen.