Entreprenørskap i utdanning og opplæring (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205444751

Entreprenørskap i utdanning og opplæring (E-bok)

I denne boka fokuserer forfatteren på tre ulike innfallsvinkler til entreprenørskap, nyskaping og gründervirksomhet;
Pris 339,00

- Hvordan kan skolen stimulere barn og unge til å utvikle sine talenter innen entreprenørskap, for å bidra i utviklingen av norsk næringsliv?
- Hvordan kan lærere fungere som nyskapende entreprenører i sitt arbeid med å skape et godt læringsmiljø og etablere gode læringsprosesser for elevene?
- Hvordan kan skoleledere fungere som forbilder både for lærere og elever, og bidra i utviklingen av skolen slik at den gir god grobunn for læring?
Gjennom teoretiske perspektiver og konkrete eksempler, gir boka en grunnleggende og helhetlig innføring i nytenkning og entreprenørskap både på elevnivå, lærernivå og organisasjonsnivå. Boka gir også eksempler fra andre arenaer.
Målgruppen er lærerstudenter, lærere, skoleledere og andre som er engasjert i Ungdomsbedrifter eller Ungt entreprenørskap.