Entusiasme for endring i barnehagen (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205558267

Entusiasme for endring i barnehagen (E-bok)

Hvordan kan engasjement og legitimitet for endring- og utvikling i barnehagen skapes?
Pris 349,00

Trenger du konkrete tips til hvordan endrings - og utviklingsarbeid i barnehagen skal organiseres og ledes?

I rammeplanen for barnehager understrekes det at barnehagen skal planlegge, dokumentere, utvikle og vurdere den daglige, pedagogiske driften. I tillegg påpekes det at Barnehagen er en lærende organisasjon. I en lærende organisasjon skal hele personalet reflektere sammen rundt faglige og etiske problemstillinger, og i fellesskap samskape ny praksis som sikrer høy og likeverdig kvalitet til alle brukerne av institusjonen.

Denne boken tar sikte på å hjelpe barnehagene til å delta aktivt i utviklings - og endringsarbeid i tråd med myndighetenes føringer. Målet er at hele personalet kan være aktive i kvalitetssikring og kvalitetsheving av pedagogisk praksis.

2.utgaven er oppdatert i henhold til nyere føringer fra myndighetene. Dette inkluderer «Kompetansestrategi for fremtidens barnehage» og «Rammeplan for barnehagen av 2017».
 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris