Fra læreplan til klasserom (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205559271

Fra læreplan til klasserom (E-bok)

Kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring i fag

Målet med denne boken er å inspirere lærere og skoler til å jobbe kreativt med kompetanse og underveisvurdering i fag, for å fremme læring og motivasjon for alle elever.
Pris 379,00

Forfatterne viser hvordan lærere kan arbeide kreativt og praktisk med en kompetansebasert læreplan, som Kunnskapsløftet. Planlegging og arbeid med blant annet progresjon, elevmedvirkning, dybdelæring, problemløsning og tverrfaglighet, vies stor oppmerksomhet i boken. Målet med dette arbeidet er å tilpasse opplæringen på ulike måter for å imøtekomme elevenes faglige nivå, personlige interesser og forutsetninger.

Arbeidsmetodene og praksiseksemplene i boken kan brukes til inspirasjon og tilpasses alle fag og årstrinn i grunnopplæringen.

Boken henvender seg til lærere, skoleledere og studenter i lærerutdanning og annen pedagogisk utdanning.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
469,00