Inkludering og utvikling (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205570702

Inkludering og utvikling (E-bok)

Førebyggande intervensjonar i barnehage og skule

Systematisk arbeid for å førebygge negativ psykososial utvikling er sentralt for utvikling av gode læringsmiljø i barnehage og skule. Så enkelt, så vanskeleg.
Pris 429,00

Denne e-boken tilsvarer 1. trykte utgave fra 2016.

Val av tiltak og intervensjonar har  tradisjonelt vore prega meir av pedagogiske moteretningar enn av forskingsbasert kunnskap om kva som gir resultata ein ynskjer. Boka tar for seg kriterium som ligg til grunn for at intervensjonar har dokumentert effekt,  drøftar ulike intervensjonar som har vist dokumentert effekt og  vurderer andre intervensjonar i barnehagar og skular i høve til kriteria for dokumentasjon. Boka gir  forskingsbasert grunnlag for å velje tilnærmingar som kan styrke læringsmiljøet i barnehagar og skular.

Inkludering og utvikling - førebyggande intervensjonar i barnehage og skulerettar seg mot studentar på masterutdanningar  i pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, barnevern og liknande, studentar på vidareutdanning  og forskarar innan same fagområda. I tillegg vil tilsette i PPT, skuleleiarar, lærarar og skuleadministrative tilsette lokalt, regionalt og nasjonalt nivå ha nytte av boka. 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris