Ledelse av endringsarbeid i barnehagen (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205570344

Ledelse av endringsarbeid i barnehagen (E-bok)

Med utgangspunkt i egen og andres forskning og nyere teorier drøfter forfatterne her sentrale aspekter som ledelse, samarbeid og rollen til barnehageeiere.
Pris 499,00

 

Denne e-boken tilsvarer 1. trykte utgave fra 2013

Videre viser de hvordan man kan omsette kunnskap om endringsarbeid til praktisk handling som kan endre eller videreutvikle praksis.

De fleste endringsarbeider gir få eller ingen resultater fordi man ikke arbeider nok med endringsprosesser når forskningsbaserte tiltak blir satt i gang. Når et forskningsbasert tiltak for utvikling av sosial kompetanse ikke gir godt resultat i en barnehage, er det sjelden tiltaket som er problemet. Manglende resultater skyldes at tiltaket ikke er implementert godt nok til å gi resultater. Uansett hvilket endringsarbeid man skal i gang med, krever det god implementering.

Boken er viktig for alle som ønsker forskningsbasert kunnskap om endringsprosesser og hvordan slik kunnskap kan omsettes i praksis. Den er relevant for ansatte i barnehager, studenter på masternivå eller videreutdanning og for forskere.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris