Lese Lære Lykkes Høyoppløst bilde
Illustratør:
David Keeping
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205458482

Lese Lære Lykkes

E-bok

Lese Lære Lykkes er en praktisk bok som drøfter og anbefaler metoder som kan brukes i ulike faser av leseopplæringen.
Pris 399,00

Reading is like furnishing your head inside, hevder J.K. Rawlings, suksessforfatteren av Harry Potter-bøkene.

Nettopp det å skape gode og rike bilder i elevenes hoder, er ett av hovedtemaene i denne boka. Spesielt spennende og utfordrende er dette i leseopplæringen for minoritetselever, men alle lærere som har elever i begynnerfasen i lesing, vil ha nytte av boka Lese Lære Lykkes dekker leseopplæring og det flerkulturelle aspektet i Rammeplan for allmennlærerutdanningen. Den gir eksempler og svar på mange av de spørsmålene skolen stiller: Hvordan kan vi gjøre nytte av elevenes bakgrunn, deres kunnskaper og erfaringer i opplæringen? Hvordan kan vi få deres egne erfaringer til å bli et godt grunnlag for læring av norske ord og nye begreper?

Boken gir eksempler på og forslag til arbeidsmåter og ulike læringsarenaer i leseopplæringen. Kartlegging av lese- og språkferdigheter, og organisering av opplæringen er også tema som tas opp. Dette er en bok som er aktuell både for studenter ved allmennlærerutdanningene og for lærere i praksisfeltet.