Naturfag som allmenndannelse (E-bok) Høyoppløst bilde
E-bok
Utgivelsesår: 2012
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205444799

Naturfag som allmenndannelse (E-bok)

Naturfag som allmenndannelse er blitt et standardverk ikke bare i Norge, men også i Danmark og Sverige.
Pris 489,00

Hva er naturvitenskap?
Hvilken betydning har naturfag som allmenndannelse i dagens skole og samfunn?
Hvordan skal man forholde seg kritisk til media og interessegrupper som både bruker og misbruker forskning og vitenskap i sine forsøk på å fremme spesielle interesser?
Naturfagene er viktige! Ikke bare som nyttefag, men som kultur- og dannelsesfag, og som ballast for å kunne fungere i er moderne samfunn.
Forfatteren tar leseren med på en dannelsesreise i naturvitenskapens mange sider ­­- en reise som går gjennom historien, filosofien, sosiologien, etikken, økonomien og politikken. Boken er en engasjerende presentasjon av ulike tilnærminger for å forstå naturfagene i en bred sammenheng. Forfatteren bruker en rekke spennende eksempler og historier for å belyse temaene.
Denne tredje utgaven er gjennomgående revidert. Blant annet har det samfunnsmessige perspektivet og ungdommens verdier, erfaringer og interesser både til skole, miljø og naturfag fått en bred plass. Boka gir også en interessant presentasjon av nyere teori og forskning om barns og unges læring.

Om Naturfag som allmenndannelse – En kritisk fagdidaktikk

"Selv holder jeg aldri et foredrag om saken (dvs dannelse) uten å henvise til Svein Sjøbergs utmerkede bok om naturvitenskapelig dannelse.

Sjøbergs bok skulle, etter min oppfatning, ha vært obligatorisk lesing for studenter på alle fakulteter. Jeg unnlater heller aldri å si at "dannelse" i vår moderne kultur må bli svært mangelfull uten innsikt i naturvitenskap og teknologi."

Trond Berg Eriksen (professor i idehistorie, Universitetet i Oslo) Morgenbladet 27.april 2012

Omtale av forrige utgave i Tidsskriftet Apollon
Omtale av forrige utgave i Forskningspolitikk
Omtale av forrige utgave i Pedagogiska Magasinet

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris