Ordforråd hos flerspråklige barn E-BOK Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205456358

Ordforråd hos flerspråklige barn E-BOK

E-bok

- Hvilke utfordringer møter barn som skal lære norsk som andrespråk? - Har flerspråklige barn samme ordforråd på begge språk?
Pris 499,00

-        Hvordan kartlegge barn med norsk som andrespråk?
-        Hva kan være en god pedagogisk tilrettelegging for å styrke ordforrådet?

Dette er noen av problemstillingene som blir drøftet i denne boken. Ordforrådet er sentralt for utvikling av språk og for lese- og skriveutvikling. Ikke minst gjelder dette for barn som vokser opp med flere språk parallelt. Boken er nyttig for studenter, lærere, spesialpedagoger og andre som jobber eller skal jobbe med flerspråklige barn.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris