Skoleutvikling (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205429031

Skoleutvikling (E-bok)

Skoleutvikling innebærer læring og endring for skoleledere og lærere. Dette for å tilrettelegge for stadig bedre tilpasset opplæring.
Pris 239,00
Utsolgt

Halvor Bjørnsrud trekker her fram ulike sider ved de tre siste læreplanreformene og drøfter realiteter i skolen. Oppmerksomheten er særlig rettet mot reformenes intensjoner om lærersamarbeid og tilpasset opplæring. Forfatteren mener at lærerfellesskapet er en viktig arena for å skape en bedre skole for elevene gjennom inkludering og læring av grunnleggende ferdigheter. Han vektlegger også at skoler har ulik kultur og lærere har ulik kompetanse og erfaringer. Skoleutvikling innebærer derfor å legge vekt på den enkelte lærers kunnskap og pedagogiske skjønn for å fremme fellesskapets læring.

Forord og innhold