Snakk med oss (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
An-Magritt Hauge, Sigrun Aamodt
Utgivelsesår: 2013
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205456365

Snakk med oss (E-bok)

Samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole i et flerkulturelt perspektiv

Snakk med oss oppfordrer skoler og barnehager til å overskride etablerte arbeidsmåter og tenkemåter når man forholder seg til minoritetsspråklige foreldre.
Pris 409,00

Tittelen viser til at minoritetsforeldre ønsker å bli tatt på alvor, bli lyttet til og bli involvert i det pedagogiske arbeidet med deres barn. Det er foreldrene som kjenner sine barn best, og de ønsker å bli snakket med og ikke bare snakket til.

Boka presenterer teoretiske perspektiver som gir verktøy for økt kunnskap og forskningsbasert endring. Det gis også praktiske eksempler på anerkjennende og likeverdig samarbeid mellom foreldre og barnehage og skole.

I boka presenteres erfaringer fra prosjekter som er gjennomført i åtte kommuner i regi av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) (se www.hioa.no/nafo for mer informasjon). Noen av prosjektene er filmet og tilgjengelig på www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer

Forskning og eksempler på hjem–skole-samarbeid med minoritetsspråklige foreldre i Sverige og Danmark er også inkludert i boka.

Snakk med oss retter seg mot lærere og ledere i barnehage og skole, ansatte i PP-tjenesten og studenter i lærerutdanninger ved universiteter og høgskoler