Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205550629

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge (E-bok)

Problematferd kommer til uttrykk på mange måter, og er et resultat av samspillet mellom individuelle kjennetegn og miljømessige påvirkninger.
Pris 359,00

Denne boka gir en grundig innføring i temaene problematferd og sosial kompetanse hos barn og unge, med en oppdatert oversikt over forebyggende og problemløsende tiltak. Boka har både et problem- og ressursperspektiv på kunnskapsbasert praksis og legger særlig vekt på tiltak som kan gjennomføres der barn hører hjemme. Det handler om tiltak som kan trappes opp i takt med problemenes alvorlighetsgrad, samtidig som de er forankret i familie- og nærmiljø.

Struktur og systematikk er fellesnevneren for mange av tiltakene, men de åpner også for at flere yrkesgrupper skal få innpass i barnehagene, skolen, og i helse- og omsorgstjenestene.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris