Språk, individuell psyke, og kulturelt kollektiv (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205444959

Språk, individuell psyke, og kulturelt kollektiv (E-bok)

Hva kan empirisk human- og samfunnsvitenskaplig forsking fortelle oss om oss menneske som «symboldyr», om vår individuelle psyke og vårt felles språk? Om relasjonen mellom individuell psyke og kulturelt kollektiv?
Pris 259,00

Slike spørsmål har vært sentrale i Ragnar Rommetveits over 60 år lange forskningsvirksomhet. Denne essaysamlinga er et produkt av søking etter svar på disse. Basert på førelesninger i tidsrommet 1966–1997, og i videreførte og reviderte versjoner, inviterer essayene lesere fra ulike akademiske disipliner – psykologi, sosiologi, pedagogikk, litteraturvitenskap og filosofi – med på ekskursjoner innenfor og på tvers av egne fagfelt.
Foremålet med disse ekskursjonene er å gi en innføring i vesentlige problemstillinger, utviklingstendenser og forsøk på teoretisk integrasjon på tvers av tradisjonelle faggrenser de siste femti år. Samlingen gir et enestående innsyn i Rommetveits omfattende akademiske virksomhet.