Trygg klasseledelse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205456310

Trygg klasseledelse

-I dialog med elevene E-bok

God kontakt mellom lærer og elever er viktig for at læreren skal klare å skape arbeidsro og muligheter for konsentrasjon i klasserommet. Den positive relasjonen bidrar til økte læringsmuligheter for elevene. Trivsel for både lærere og elever vil også bli bedre.
Pris 429,00

En lærer som forstår og bruker sin relasjonskompetanse i møte med elevene, gjør skolehverdagen lærerik, oppnår raskere ro i timene, og opplever selv å få en mer inspirerende arbeidshverdag.

Denne boken gir deg innsikt i :

  • hvordan læreren kan fremme den positive relasjonen til hver enkelt elev
  • hvordan læreren kan fremme den positive relasjonen til hele klassen
  • hvilke kommunikasjonselementer som bygger opp om en læringsfremmende skolehverdag
  • ulike verktøy som fremmer trygg klasseledelse

Forfatteren skriver praksisnært med eksempler fra skolehverdagen. Eksemplene er hentet fra ti års erfaring med bruk av Marte Meo-veiledning av lærere som ønsker å utvikle trygg klasseledelse. Boken gir også en enkel innføring i hvordan Marte Meo-metoden kan brukes i veiledningen av lærere. Den gir et grunnlag for gjenkjenning og refleksjon hos alle som arbeider i skolen, enten direkte med undervisning eller med veiledning av lærere og lærerskolestudenter.