Undervisningsplanlegging for yrkeslærere Høyoppløst bilde
E-bok
Utgivelsesår: 2013
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205456631

Undervisningsplanlegging for yrkeslærere

Boka presenterer en didaktisk relasjonsmodell som gjør det mulig å utvikle et bevisst og reflektert forhold til utdanning, undervisning og læring
Pris 399,00

Lærerens viktigste oppgave er å legge til rette for læring.
Hvordan kan undervisningen i yrkesfag gjennomføres slik at elevene lærer best mulig?
Hvordan kan elevene få medinnflytelse i læringsarbeidet?
Dette er den tredje utgaven av Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere. Boka er gitt ut i flere opplag både i Norge og Danmark. Den gir en grunndig innføring i yrkespedagogisk arbeid, på en måte som integrerer pedagogisk teori og praksis - noe som har ført til at studenter, lærere og opplæringsansvarlige i bedrifter opplever boka som nyttig og meningsfylt.
Boka inneholder en didaktisk relasjonsmodell som gjør det mulig å utvikle et bevisst og reflektert forhold til utdanning, undervisning og læring. Elevenes læreforutsetninger, rammefaktorer, mål, innhold, læreprosess og vurdering er hovedbegreper i modellen. Gjennom systematisk didaktisk analyse og refleksjon over utdanningsarbeid kan lærerstudenter og lærere oppnå pedagogisk utviklingskompetanse og profesjonalitet.
Denne nye utgaven av boka fokuserer på utfordringer i Kunnskapsløftet om å utvikle relevant og meningsfylt utdanning knyttet til elevenes yrkesvalg og arbeidslivets behov for kompetanse. Analyser av læreplanen blir sett i sammenheng med yrkespedagogisk utviklingsarbeid. Et hovedanliggende med boka er at leseren lærer å analysere og utvikle yrkespadagogisk praksis.

Forord og innhold

 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
529,00
Midlertidig utsolgt, forventet tilgjengelig fra: 10. august 2021