Autisme og mental helse (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205578388

Autisme og mental helse (E-bok)

Det var lenge en rådende oppfatning at personer med autismespekterlidelser (asd) ikke kunne ha psykiske lidelser.
Pris 355,00

Alle vansker de hadde ble forstått som en del av autismen. Det førte til at mange mennesker med asd ikke fikk den hjelpen de trengte for psykiske vansker som angst og depresjon. I dag er det bred faglig enighet om at mennesker med asd er mer sårbare for å utvikle psykiske lidelser enn andre. Likevel er det mange som ikke får adekvat behandling for disse vanskene, fordi fagpersoner innen psykisk helsevern ofte har lite erfaring med denne sammensatte gruppen. I Autisme og mental helse forteller dyktige fagfolk om hvordan ulike psykiske lidelser arter seg hos men - nesker med asd, og hva man må vite for å kunne gi god behandling.

Boken retter seg mot helsepersonell og andre interesserte, og gir bred kunnskap innen et område der det tidligere er skrevet lite på norsk.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
499,00