Helsestasjonstjenesten Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205528642

Helsestasjonstjenesten

barns psykiske helse og utvikling

De siste tiårenes spedbarnsforskning viser at spedbarnet har langt større kapasitet enn man tidligere antok. Samtidig understreker forskningen betydningen av utviklingsstøtten barnet får de første leveårene.
Pris 635,00

Denne boken viser hvordan anvendelse av nyere utviklingspsykologi og forskning om sped- og småbarns psykiske helse og utvikling, kan påvirke innhold og utøvelse av helsestasjonstjenesten.

Bokens temaer spenner vidt, og den praktiske nytteverdien blir utforsket gjennom spørsmål som:

  • Hva kan kunnskap om epigenetikk og barns påvirkelighet bety for praksis på helsestasjonen?
  • Hvilke sammenhenger er det mellom tidlig stress hos spedbarn og senere helse?
  • Hvordan kan helsestasjonen ivareta fedre?
  • Hvordan kan helsestasjonstjenesten bidra til å gi barn gode oppvekstmiljø gjennom å styrke omsorgsgivers opplevelse av mestring?
  • Kan helsestasjonen ta i bruk internett i sitt arbeid for å hjelpe barn og foreldre?                                                                  

Redaktørene, sammen med ledende fagpersoner fra ulike felt, gir med denne boken et felles kunnskapsgrunnlag til alle som arbeider med gravide, sped- og småbarn og deres familier. 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
799,00