Kjønn og fortolkende metode (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205444904

Kjønn og fortolkende metode (E-bok)

Fortolkende metode er en kreativ prosess hvor standardiserte fremgangsmåter hverken er mulig eller ønskelig. Kjønn og fortolkende metode setter derfor søkelyset på metodiske muligheter.
Pris 589,00

Hver artikkel presenterer ulike fasetter ved forskningsprosessen, samtidig som boka som et hele viser hvordan fortolkende metode kan utvide det metodiske repertoar – enten problemstillingen, som her, knytter seg til kjønn, eller til problemstillinger som samfunnsklasse, aldersgruppe, etnisk tilhørighet og seksuell orientering. Boka er rettet mot studenter innen samfunnsvitenskapelige fag og forskere. Den er også aktuell for personer som er opptatt av å forstå kjønn i en kulturell sammenheng.