Etikk i helsetjenesten (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205534612

Etikk i helsetjenesten (E-bok)

Hva gjør vi når helsepersonell, pasient og pårørende er uenige om behandlingen? Hvilken rolle spiller beslutningskompetanse i etikk og helselovgivning?
Pris 285,00

Kunnskaper om og ferdigheter i etikk er viktig for alle som arbeider i helsetjenesten. Denne fagboka gir en innføring i helseetikk. Den legger særlig vekt på praksisnær
kunnskap om de etiske problemene som oppstår i helsetjenesten, og hvordan disse kan håndteres.

Boka er egnet som lærebok for alle helsefagutdanninger i Norge, inkludert lege- og sykepleierutdanningen, samt for alle som kommer til Norge for å jobbe, etter å ha tatt en slik utdanning i utlandet. Den dekker etikklæringsmålene i de nye nasjonale retningslinjene for helsefagutdanningene. Boka vil også være nyttig for alle som arbeider i helsetjenesten, og i etter- og videreutdanning av helsepersonell. Den er velegnet som en introduksjonsbok for de som deltar i etikkarbeid som klinisk etikk-komiteer eller leder etikkrefleksjonsgrupper.

 Anmelderne sier:

"Dette er en bok som alle har noe å lære av. Den tar opp etiske problemer som er aktuelle for mange profesjoner. Der hvor lege og sykepleiere er nevnt, vil tematikken ofte ha overføringsverdi for andre." Les anmeldelsen i Bioingeniøren her. 

"Boken vil kunne egne seg svært godt både for leger og andre helsepersonellgrupper, så vel i studiet som i videre- og etterutdanning innenfor medisin og helsefag. Men ikke minst viktig: Den kan sterkt anbefales for aktive klinikere - og da både som lesning «fra perm til perm», men den kan også fungere godt som oppslagsbok. Anbefales varmt." Les anmeldelsen i Utposten her. 

"Redaktørene har også tatt et vellykket grep ved å sikre leseren et minimum av kjennskap til den teoretiske etikk-litteraturen, sørge for analy.tisk klarhet i stoffet ved å definere sentrale begreper, samt ved å legge til rette for en pedagogisk og engasjerende utforming av samtlige kapitler." Les anmeldelsen i Tidsskriftet Michael.
 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
399,00