Helse på norsk (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205444997

Helse på norsk (E-bok)

Nå foreligger folkets egen helsemelding. Hva er god helse for det norske folk?
Pris 405,00

I 10 år har professorene Benedicte Ingstad og Per Fugelli forsket på folks oppfatninger av hva som ligger i begrepet god helse. Nå foreligger folkets egen helsemelding i form av boken Helse på norsk – God helse slik folk ser det.
Her møter vi mange av de 80 personene som er intervjuet i forbindelse med undersøkelsen. De deler sine tanker, følelser og meninger om hva som er god helse for dem. Trivsel, likevekt, å bevege seg mot egne mål, livskraft og motstandskraft, utpeker seg som helsens grunnstoffer. Hva som truer helsen, hvilke personlige egenskaper som fremmer den, politiske kilder til helse, og helse og religion, er også sentrale temaer i boken.

"...Helse på norsk er et imponerende og inspirerende verk. Boka vil være til glede og nytte for alle som jobber og/eller studerer i helsevesenet, og for interesserte legfolk" .
Pernille Nylehn, Utposten

"Jeg anbefaler både mine fagkolleger og andre med interesse for helseforhold i landet vårt å anskaffe den",

Les anmeldesen av K. Hagestad i Tidskriftet for Den norske legeforening