Helsepedagogiske metoder (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205544765

Helsepedagogiske metoder (E-bok)

Helsepedagogisk kompetanse blant helsepersonell er avgjørende for å kunne møte behovene for informasjon, undervisning og veiledning i helse- og omsorgstjenesten.
Pris 309,00

 

En helsepedagogisk tilnærming til pasienter, brukere og pårørende innebærer å kunne legge til rette for økt kunnskap om egen helse, gi sosial og emosjonell støtte og bidra til mestring av helseutfordringer. Det innebærer også kunnskaper om og ferdigheter i brukermedvirkning og om hvordan man kan formidle kunnskap om helse og sykdom på en måte som er tilpasset den enkeltes behov og styrker den enkeltes helsekompetanse.

I boken beskriver forskere og fagpersoner fra flere helseprofesjoner en rekke metoder for kommunikasjon og samhandling med og veiledning av brukere, pasienter og pårørende som er i ulike lærings-, mestrings- og endringsprosesser. Kapitlene viser til aktuell teori og forskning, men er hovedsakelig praktisk rettet. Hvert kapittel har konkrete eksempler/caser/scenarioer som viser hvordan helsepersonell kan legge til rette for læring og mestring, på ulike måter, og på ulike arenaer.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
389,00