Legemidler og bruken av dem (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2024
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205588134

Legemidler og bruken av dem (E-bok)

Grunnleggende kunnskaper i klinisk farmakologi og legemiddelhåndtering er nødvendige for sikker og effektiv behandling av pasienter.
Pris 695,00

Denne boka gir deg kunnskapsgrunnlaget for å utføre legemiddelrelaterte arbeidsoppgaver, som å gi legemidler, informere pasienter om bruk av legemidler og effekten av dem, observere og overvåke pasienten og handle raskt dersom det oppstår komplikasjoner, og rapportere om og dokumentere virkning og bivirkninger.

For best mulig læringsutbytte anbefaler vi at du først leser del 1, som gir en generell, overordnet innføring i farmakologien, og del 2, som viser hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsprosesser. Del 3 handler om legemiddelbehandling ved sykdommer i de enkelte organene og organsystemene. Del 4 tar for seg bruk av legemidler hos spesielle pasientgrupper og ved spesielle tilstander. I denne delen omtales også legemidler til gravide og barn, legemidler mot akutte forgiftninger og plantebaserte legemidler.

Boken inngår i kunnskapspakken 37 ºC, som består av fem lærebøker i de naturvitenskapelige fagene for sykepleierutdanningen. Selv om de fem bøkene er utviklet som en helhet, er konseptet fleksibelt, og hver enkelt bok kan brukes uavhengig av de andre bøkene i serien.

Inngår i serien: 37ºC
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
869,00