Lidelse og lindring (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205444911

Lidelse og lindring (E-bok)

Lidelse og lindring er en bok om kommunikasjon og forståelse med fokus på symptomet som språk
Pris 449,00

Med utgangspunkt i nyere forskning gir den en forståelse av hvordan mennesker, og særlig barn, lærer å formidle sin lidelse og sitt ubehag.
Wilkinson tar for seg det kompliserte samspillet mellom sykdom, oppvekst, hukommelse, læring og utviklingspsykologi. Sentralt i dette står forståelsen for ulike tilknytningsformer. Når et barn opplever ubehag og usikkerhet ved sykdom, vil sykdomsspråket, verbalt og ikke-verbalt, avhenge av tilknytningen til foreldre, andre omsorgspersoner eller helsepersonell. Forståelse av denne tilknytningsatferden kan være avgjørende for utfallet i møte med pasienten. Gjennom boka følger vi en ung pasient som illustrerer mange av de problemstillingene man møter som behandler.
Lidelse og lindring er en viktig bok for alle som møter pasienter i sitt arbeid, og da i første rekke psykologer og leger. Boka er også viktig for sykepleiere, fysioterapeuter, helsesøstre, sosionomer, vernepleiere og spesialpedagoger.
Simon Wilkinson er utdannet i psykologi, medisin og psykiatri og har sin doktorgrad fra Cambridge. Wilkinson er engelsk, men flyttet til Norge i 1983. I dag jobber han som overlege ved Ungdomspsykiatrisk enhet, Ullevål Universitetssykehus.