Psykiatriboken (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205536456

Psykiatriboken (E-bok)

sinn - kropp - samfunn

Psykiatriboken er læreboken om psykiske lidelser.
Pris 595,00

Forfatterne fremhever hvordan medisinske sykdomsmodeller, årsaksforklaringer og diagnoser i psykisk helsearbeid krever kunnskap, respekt og forståelse for menneskers ulike opplevelser av å leve med psykisk sykdom. Læreboken søker på denne måten å bidra til å fremme faglig handlingskompetanse for profesjonsutøvere ved en rekke utdanninger innenfor helse- og sosialfag.
Ved å oppfordre til en selvkritisk bevissthet til eget fag og virke, formidler boken dessuten en solid bakgrunn for å drive psykisk helsearbeid. Boken passer som kilde til utvikling av refleksjon og dannelse for alle som jobber med mennesker med psykiske lidelser. Boken henvender seg derfor til den profesjonelle hjelperen i bredeste forstand.
I denne andre utgaven har forfatterne oppdatert kapitlene med nyere forskning og fagdiskusjoner i lys av samfunnsmessige forhold, og ikke minst har de spisset kritikken av sitt eget fag.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
749,00