Psykososialt arbeid (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205571747

Psykososialt arbeid (E-bok)

Kunnskap, verdier og samfunn

Boken omhandler perspektiver og kunnskapsgrunnlag i psykososialt arbeid.
Pris 379,00

Denne e-boken tilsvarer 1. trykte utgave fra 2019.

Kapitlene i boken presenterer analyser og teorier som svar på psykososiale problemstillinger, samt at boken også gir konkrete eksempler på hvordan ulike aktører kan bidra til ønsket endringsarbeid for å ivareta og fremme menneskers helse, velferd, rettigheter og sosiale integrering i samfunnet.

Boken integrerer kunnskaper og perspektiver fra humaniora, samfunnsfag og juss, helsefag, sosialfag og medisin.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
469,00